Home » Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ รถบ้านเจ้าของขายเอง.net (เว็บไซต์ฯ / เรา) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ พื้นที่ประกาศขายรถยนต์ในรูปแบบออนไลน์ ที่ให้บริการในรูปแบบเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “https://รถบ้านเจ้าของขายเอง.net” มีนโยบายเก็บข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงมาตรการปกป้องข้อมูลที่ทางเราได้ครอบครองทั้งหมดตามกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ รถบ้านเจ้าของขายเอง.net ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการให้บริการต่อสมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (“คุณ”) ในฐานะเจ้าของข้อมูล มีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่เว็บไซต์ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เว็บไซต์รองรับการใช้งานของท่านได้ดียิ่งขึ้น ทางเราจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบของการสมัครสมาชิก รวมถึงข้อมูล Facebook ของคุณ ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

แหล่งข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านอุปกรณ์การใช้งานของคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ รถบ้านเจ้าของขายเอง.net
 • Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ ( คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ฯ )

ประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลมีดังนี้ :

 • ชื่อ (ไม่บังคับ)
 • นามสกุล (ไม่บังคับ)
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • อีเมล (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่ (ไม่บังคับ)
 • เพศ (ไม่บังคับ)
 • วัน เดือน ปีเกิด (ไม่บังคับ)
 • จังหวัด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ไลน์ไอดี (ไม่บังคับ)
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลที่ตั้งเป็นสาธารณะ)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกาศขายสินค้าบนเว็บไซต์ฯ
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การเก็บข้อมูลสมาชิก : เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกใน เว็บไซต์ฯ ผ่านทางการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือ ผ่านทางบัญชี Facebook ทางเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
  1. สมัครสมาชิกผ่านทางการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้งาน อีเมล จังหวัด และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก หลังจากเข้าใช้งาน สมาชิกสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้ตามความต้องการ โดยข้อมูลที่สามารถเพิ่ม/แก้ไข อยู่ที่หัวข้อ ประเภทของข้อมูล ด้านบน
  2. สมัครสมาชิกผ่าน บัญชี Facebook ทางเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ Member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์ , อีเมลที่ตั้งเป็นสาธารณะ และจะไม่ได้เก็บรหัสผ่านเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของสมาชิกแต่อย่างใด
 2. การประกาศขายสินค้า : เมื่อผู้ใช้งาน เว็บไซต์ฯ มีความต้องการลงประกาศขายสินค้า ทางเราจะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดต่อเพื่อซื้อสินค้าของผู้ประกาศจากผู้ลงประกาศ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวม อยู่ที่หัวข้อ ประเภทของข้อมูล
 3. การเยี่ยมชมเว็บไซต์ฯ : ทางเราจะมีการเก็บข้อมูลประเภท คุกกี้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์รองรับการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยคุณสามารถปิดกั้นการเก็บข้อมูลประเภท คุกกี้ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ วิเคราะห์ติดตาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุง พัฒนาการให้บริการใน https://รถบ้านเจ้าของขายเอง.net
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทางเราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ
 3. เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

 • เว็บไซต์ฯจะไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ว่าวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ คำสั่งศาล
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณ กับบริษัท/หรือเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา

การใช้คุกกี้ (Cookies)

อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น คุกกี้ ไอพีแอดเดรส เพื่อระบุตัวตนของสมาชิก ความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลที่ รถบ้านเจ้าของขายเอง.net เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ของเว็บไซต์ฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • ขอถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบในการใช้งานหรือบริการของคุณบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึง การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของคุณ โปรดตรวจสอบและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
 • ขอเข้าถึงหรือเปิดเผยการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเว็บไซต์ฯ
 • ขอคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
 • ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้
 • ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เว็บไซต์ฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามคำขอดังกล่าวข้างต้น
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเว็บไซต์ฯ ที่อีเมล์ [email protected] หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 5 หมู่ 5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เว็บไซต์ฯ อาจ มีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงผู้เดียว แก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขไม่เฉพาะแต่เพียงบางส่วน แต่ทั้งหมด