ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธันวาคม 2565

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 42.16---42.91-42.6642.61-42.61
แก๊สโซฮอล์ 95 34.7534.7535.0535.0535.0534.7534.7534.7535.0534.75
แก๊สโซฮอล์ 91 34.4834.4834.7834.7834.7834.4834.4834.4834.7834.48
แก๊สโซฮอล์ E20 33.0433.0433.3433.3433.34-33.0433.0433.3433.04
แก๊สโซฮอล์ E85 32.3932.39--------
ดีเซล B7 34.9434.9435.5435.5435.5434.9434.9434.9435.5434.94
ดีเซล 34.9434.9435.5435.5435.5434.9434.9434.9435.5434.94
ดีเซล B20 34.9434.9435.54-35.54-34.9434.94-34.94
ดีเซลพรีเมี่ยม 43.6643.6644.2644.2644.26-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง