ราคาน้ำมันวันนี้ 3 กรกฎาคม 2565

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 51.96---53.31-52.4652.76-52.76
แก๊สโซฮอล์ 95 44.5544.5545.4545.1545.4544.5544.5544.5545.1544.55
แก๊สโซฮอล์ 91 44.2844.2845.1844.8845.1844.2844.2844.2844.8844.28
แก๊สโซฮอล์ E20 43.4443.4444.3444.0444.34-43.4443.4444.0443.44
แก๊สโซฮอล์ E85 37.1437.14--------
ดีเซล B7 34.9434.9435.2434.9434.9434.9434.9434.9434.9434.94
ดีเซล 34.9434.9435.2434.9434.9434.9434.9434.9434.9434.94
ดีเซล B20 34.9434.9435.24-34.94-34.9434.94-34.94
ดีเซลพรีเมี่ยม 46.3649.3651.6950.5650.59-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง