ราคาน้ำมันวันนี้ 29 พฤษภาคม 2563

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 27.66---28.11-28.1627.66-27.66
แก๊สโซฮอล์ 95 20.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.25
แก๊สโซฮอล์ 91 19.9819.9819.9819.9819.9819.9819.9819.9819.9819.98
แก๊สโซฮอล์ E20 18.7418.7418.7418.7418.74-18.7418.7418.7418.74
แก๊สโซฮอล์ E85 16.9916.99-----16.99--
ดีเซล 20.3920.3920.3920.3920.3920.3920.3920.3920.3920.39
ดีเซล B10 17.3917.3917.3917.3917.3917.3917.3917.3917.3917.39
ดีเซล B20 17.1417.1417.1417.1417.14-17.1417.14-17.14
ดีเซลพรีเมี่ยม 24.2424.2626.2426.2426.24-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง