ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มีนาคม 2566

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 43.56---43.61-44.0643.71-43.71
แก๊สโซฮอล์ 95 35.7535.7536.9435.7535.7535.7535.7535.7535.7535.75
แก๊สโซฮอล์ 91 35.4835.4836.6435.4835.4835.4835.4835.4835.4835.48
แก๊สโซฮอล์ E20 33.4433.4434.3433.4433.44-33.4433.4433.4433.44
แก๊สโซฮอล์ E85 33.8933.89--------
ดีเซล B7 33.4433.4433.7433.4433.4433.4433.4433.4433.4433.44
ดีเซล 33.4433.4433.7433.4433.4433.4433.4433.4433.4433.44
ดีเซล B20 33.4433.4433.74-33.44-33.44---
ดีเซลพรีเมี่ยม 42.5642.6644.6443.7643.76-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง