ราคาน้ำมันวันนี้ 24 มกราคม 2564

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 31.66---32.11-32.1631.66-31.66
แก๊สโซฮอล์ 95 24.2524.2524.2524.2524.2524.2524.2524.2524.2524.25
แก๊สโซฮอล์ 91 23.9823.9823.9823.9823.9823.9823.9823.9823.9823.98
แก๊สโซฮอล์ E20 22.7422.7422.7422.7422.74-22.7422.7422.7422.74
แก๊สโซฮอล์ E85 19.4919.49--------
ดีเซล B7 25.0925.0925.0925.0925.0925.0925.0925.0925.0925.09
ดีเซล 22.0922.0922.0922.0922.0922.0922.0922.0922.0922.09
ดีเซล B20 21.8421.8421.8421.8421.84-21.8421.84-21.84
ดีเซลพรีเมี่ยม 29.5429.5631.5430.9431.54-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง