ราคาน้ำมันวันนี้ 28 กรกฎาคม 2564

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 36.96---37.41-37.4636.96-36.96
แก๊สโซฮอล์ 95 29.5529.5529.5529.5529.5529.5529.5529.5529.5529.55
แก๊สโซฮอล์ 91 29.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.28
แก๊สโซฮอล์ E20 28.0428.0428.0428.0428.04-28.0428.0428.0428.04
แก๊สโซฮอล์ E85 22.7422.74--------
ดีเซล B7 29.0929.0929.0929.0929.0929.0929.0929.0929.0929.09
ดีเซล 26.0926.0926.0926.0926.0926.0926.0926.0926.0926.09
ดีเซล B20 25.8425.8426.04-25.84-25.8425.84-25.84
ดีเซลพรีเมี่ยม 33.8633.8635.5435.2635.84-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง