ราคาน้ำมันวันนี้ 12 สิงหาคม 2563

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 29.06---29.51-29.5629.06-29.06
แก๊สโซฮอล์ 95 21.6521.6521.6521.6521.6521.6521.6521.6521.6521.65
แก๊สโซฮอล์ 91 21.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.38
แก๊สโซฮอล์ E20 20.1420.1420.1420.1420.14-20.1420.1420.1420.14
แก๊สโซฮอล์ E85 18.0418.04--------
ดีเซล 22.2922.2922.2922.2922.2922.2922.2922.2922.2922.29
ดีเซล B10 19.2919.2919.2919.2919.2919.2919.2919.2919.2919.29
ดีเซล B20 19.0419.0419.0419.0419.04-19.0419.04-19.04
ดีเซลพรีเมี่ยม 26.7426.7628.7428.7428.74-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง