ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ตุลาคม 2563

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 28.96---29.41-29.4628.96-28.96
แก๊สโซฮอล์ 95 21.5521.5521.5521.5521.5521.5521.5521.5521.5521.55
แก๊สโซฮอล์ 91 21.2821.2821.2821.2821.2821.2821.2821.2821.2821.28
แก๊สโซฮอล์ E20 20.0420.0420.0420.0420.04-20.0420.0420.0420.04
แก๊สโซฮอล์ E85 17.8417.84--------
ดีเซล 21.8921.8922.0921.8921.8921.8921.8921.8921.8921.89
ดีเซล B10 18.8918.8919.0918.8918.8918.8918.8918.8918.8918.89
ดีเซล B20 18.6418.6418.8418.6418.64-18.6418.64-18.64
ดีเซลพรีเมี่ยม 26.3426.3628.5427.7428.34-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง