ราคาน้ำมันวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 45.94---47.11-46.4446.09-46.09
แก๊สโซฮอล์ 95 38.0538.0538.3538.0538.0538.0538.0538.0538.0538.05
แก๊สโซฮอล์ 91 36.2836.2836.7836.2836.2836.2836.2836.2836.2836.28
แก๊สโซฮอล์ E20 35.9435.9436.4435.9435.94-35.9435.9435.9435.94
แก๊สโซฮอล์ E85 35.6935.69--------
ดีเซล B7 29.9429.9430.2429.9429.9429.9429.9429.9429.9429.94
ดีเซล 29.9429.94-29.9429.9429.9429.9429.9429.9429.94
ดีเซล B20 29.9429.94--29.94-----
ดีเซลพรีเมี่ยม 41.5443.6444.8443.6443.64-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง