ราคาน้ำมันวันนี้ 15 เมษายน 2564

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 34.06---34.51-34.5634.06-34.06
แก๊สโซฮอล์ 95 26.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.65
แก๊สโซฮอล์ 91 26.3826.3826.3826.3826.3826.3826.3826.3826.3826.38
แก๊สโซฮอล์ E20 25.1425.1425.1425.1425.14-25.1425.1425.1425.14
แก๊สโซฮอล์ E85 21.0921.09--------
ดีเซล B7 26.4926.4926.4926.4926.4926.4926.4926.4926.4926.49
ดีเซล 23.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.4923.49
ดีเซล B20 23.2423.2423.44-23.24-23.2423.24-23.24
ดีเซลพรีเมี่ยม 31.1631.2632.9432.5633.14-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง