ราคาน้ำมันวันนี้ 19 มกราคม 2565

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 40.06---40.81-40.8640.56-40.56
แก๊สโซฮอล์ 95 32.6532.6533.1532.8532.9532.6532.9532.6532.6532.65
แก๊สโซฮอล์ 91 32.3832.3832.8832.5832.6832.3832.6832.3832.3832.38
แก๊สโซฮอล์ E20 31.1431.1431.6431.3431.44-31.4431.1431.1431.14
แก๊สโซฮอล์ E85 24.6424.64--------
ดีเซล B7 29.8429.8431.6430.3430.7429.8430.4430.2430.3430.24
ดีเซล 29.8429.8431.6430.3430.7429.8430.4430.2430.3430.24
ดีเซล B20 29.8429.8431.64-30.74-30.4430.24-30.24
ดีเซลพรีเมี่ยม 35.8635.8638.0936.8637.49-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง