ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ตุลาคม 2564

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 38.56---40.16-39.0638.56-38.56
แก๊สโซฮอล์ 95 31.1531.1533.1531.1532.3031.1531.1531.1531.1531.15
แก๊สโซฮอล์ 91 30.8830.8832.8830.8832.0330.8830.8830.8830.8830.88
แก๊สโซฮอล์ E20 29.6429.6431.6429.6430.79-29.6429.6429.6429.64
แก๊สโซฮอล์ E85 23.4423.44--------
ดีเซล B7 28.8928.8929.9928.8929.3428.8928.8928.8928.8928.89
ดีเซล 28.8928.8929.9928.8929.3428.8928.8928.8928.8928.89
ดีเซล B20 28.6428.6429.94-28.89-28.6428.64-28.64
ดีเซลพรีเมี่ยม 33.6633.6636.4435.0636.54-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง