ราคาน้ำมันวันนี้ 13 มิถุนายน 2567

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 45.64---48.41-46.1445.79-45.79
แก๊สโซฮอล์ 95 37.7537.7538.2537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.75
แก๊สโซฮอล์ 91 37.3837.3837.6837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.38
แก๊สโซฮอล์ E20 35.6435.6436.1435.6435.64-35.6435.6435.6435.64
แก๊สโซฮอล์ E85 35.3935.39--------
ดีเซล 32.9432.9433.2432.9432.9432.9432.9432.9432.9432.94
ดีเซลหมุนเร็ว 32.94---32.94-----
ดีเซลพรีเมี่ยม 44.9447.1449.8447.1447.14-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง