ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2566

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้ดีลเลอร์
เบนซิน 95 48.24---49.81-48.7448.39-48.39
แก๊สโซฮอล์ 95 40.4540.4541.5540.4540.8540.4540.4540.4540.4540.45
แก๊สโซฮอล์ 91 40.1840.1841.2840.1840.5840.1840.1840.1840.1840.1
แก๊สโซฮอล์ E20 38.1438.1439.2438.1438.54-38.1438.1438.1438.14
แก๊สโซฮอล์ E85 37.7937.79--------
ดีเซล B7 29.9429.9430.4429.9429.9429.9429.9429.9429.9429.94
ดีเซล 29.9429.9430.4429.9429.9429.9429.9429.9429.9429.94
ดีเซล B20 29.9429.9430.44-29.94-----
ดีเซลพรีเมี่ยม 40.2442.3449.4442.3441.64-----

ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันย้อนหลัง