ประกาศขาย รถยนต์ไฟฟ้า มือสอง

ประกาศขาย รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง สภาพดี จากเจ้าของเเละเต็นท์

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) คือ รถยนต์ที่ใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์หรือใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ตัวรถเคลื่อนที่ ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถ แทนที่จะใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเหมือนกับรถยนต์แบบธรรมดา ปัจจุบันถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอีกเหตุผลสำคัญคือ ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่น้ำมันแพง การใช้รถไฟฟ้าจึงนิยมเพิ่มมากขึ้น

รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักดังนี้:

  1. แบตเตอรี่ (Battery): แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion battery) เนื่องจากมีความหนาแน่นพลังงานสูงและมีน้ำหนักที่เบา
  2. มอเตอร์ (Motor): มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นพลังงานเคลื่อนที่ของรถ มอเตอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ในรถยนต์ไฟฟ้า
  3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter): อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนมอเตอร์
  4. คอนโทรลเลอร์ (Controller): คอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดันที่ไหลผ่านไปยังมอเตอร์ และช่วยในการควบคุมความเร็วและการเบรกของรถ
  5. ที่ชาร์ท (Charger): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม โดยการนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก เช่น ไฟบ้าน หรือสถานีชาร์จ EV