ทำไมซื้อรถ เราต้องขอสินเชื่อ ?

9 มกราคม 2563, เข้าชมแล้ว: 1,232 views

ทำไมเราต้องขอสินเชื่อ ทำไมสินเชื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อรถ

… สำหรับคนที่จะซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ หรือว่าจะเป็น รถมือสอง เองก็ตาม หากผู้ซื้อมีเงินสดที่เพียงพออยู่แล้ว และต้องการที่จะซื้อรถคันนั้นๆด้วยเงินสด สินเชื่อก็ไม่จำเป็นสำหรับท่าน


… แต่หากท่านไม่ต้องการที่จะซื้อรถด้วยเงินสด  ไม่ว่าท่านจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ สินเชื่อจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการซื้อรถคันนั้นๆของท่าน โดยทางสินเชื่อก็จะทำการซื้อรถให้กับท่าน โดยเป็นลักษณะของสัญญาการเช่าซื้อ หากท่านผ่อนชำระค่างวดครบตามกำหนด รถคันนั้น ๆ ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ แล้วถามว่าสินเชื่อจะได้ประโยชน์อะไร

คำตอบก็คือ ดอกเบี้ยจากผู้เช่าซื้อ โดยจะคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ต่อปี เช่น  5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี   


…. สมมุติว่าท่านต้องการซื้อรถบ้าน ในราคา 300,000 บาท

โดยมีการวางเงินดาวน์อยู่ที่ 10% หรือ 30,000 บาท

ทางสินเชื่อคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับท่านที่ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี   และกำหนดผ่อนชำระ 5 ปี (60 เดือน)

ยอดจัดไฟแนนซ์ หรือหากพูดง่ายๆก็คือว่า จำนวนเงินที่ทางสินเชื่อออกให้เราเท่ากับ   270,000 บาท

ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดที่ท่านจะจ่ายให้กับทางสินเชื่อจะอยู่ที่  270,000 * 3% * 5 ปี = 40,500 บาท คิด/เดือนที่ 675 บาท

ค่างวด ที่ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยคือ 270,000 / 60 = 4,500 บาท
สรุปค่างวดที่เราจะต้องผ่อน/เดือน  4,500 + 675 = 5,175 บาท (ยังไม่รวม VAT)


*** การที่สินเชื่อเข้ามามีบทบาทในการซื้อรถให้กับท่าน มันคือการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สินเชื่อก็ได้ดอกเบี้ย ผู้ซื้อก็ได้รถโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินครบตามราคาของรถคันนั้น ตามกรณีตัวอย่างข้างต้น เพียงแค่ผู้ซื้อมีเงิน  30,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของรถ ในราคา 300,000 บาทได้ โดยจะมีค่าผ่อนชำระอยู่ที่ 5,175 บาท นั่นเอง


ท่านใดที่ต้องการทราบว่า ผู้ขอสินเชื่อมีสมบัติแบบใด และต้องเตรียมเอกสารประเภทใดบ้าง อ่านข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

   1.  ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา

    2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

    3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน


เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำหรับบุคคลธรรมดา

  -  บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

    -สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ

    -สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

    -สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

    -แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

2.สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

    -หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด

    -ภพ.20

    -สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

    -สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล

   - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

    -งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

    -รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล

    -บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


ข้อมูลสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ เอกสารประกอบการสมัคร จาก กรุงศรี ออโต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์  โทร. 0-2740-7400

 

การซื้อขายรถยนต์มือสอง อื่น ๆ