ทำใบขับขี่ รถยนต์ 2562 ครั้งเเรก ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ?

1 ธันวาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 1,514 views

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่กำลังจะไปทำใบขับขี่ ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยเฉพาะมือใหม่ที่กำลังจะไปทำใบขับขี่เป็นครั้งแรก วันนี้เรามีวิธีการ และขั้นตอนดำเนินการมาฝากทุกๆท่านกัน

การขอทำใบขับขี่รถยนต์ (ครั้งเเรก)

คุณสมบัติของผู้ขอทำใบขับขี่
   - อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - สำหรับรถยนต์
   - อายุ 15 ปีบริบูรณ์ - สำหรับรถจักรยานยนต์ (จะได้ไม่เกิน 110 ซี.ซี.)
และเมื่อ 18 ปีบริบูรณ์ จะไม่จำกัด ซี.ซี.


หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + ฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน
(ใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้) โดยใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง


ขั้นตอนการดำเนินการ

ต้องมีคิวอบรมก่อนดำเนินการอื่นๆ โดยสามารถจองคิวอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ
   1. จองคิวอบรมด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ได้ที่กรมขนส่งทางบก
   2. จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584
    ( ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป )
3. จองคิวผ่านระบบออนไลน์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/


หลังจากได้คิวเเล้ว

   #### วันที่ 1
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
    ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
    ทดสอบสายตาทางลึก
    ทดสอบสายตาทางกว้าง
    ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง

ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)

### วันที่ 2
ทดสอบขับรถ
ก. การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
    
    ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
    ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
    ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
    ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
    ท่าที่ 5 การกลับรถ
    ท่าที่ 6 การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
    ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
    
    ข. การทดสอบขับรถจักรบานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
    
    ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
    ท่าที่ 2 การขับรถทางตัวบนทางแคบ
    ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
    ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
    ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง


 รับใบอนุญาตขับรถ
(สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ