ลูกค้า คาร์ ฟอร์ แคช ที่อยู่ในประสบภัยน้ำท่วม 10 จังหวัด ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน

1 ธันวาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 592 views

คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรก

น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วม กับสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ และบิ๊กไบค์ พร้อมรับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ

คาร์ ฟอร์ แคช ขอเป็นหนึ่งพลังสู้ไปกับคุณ ด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเสริมสภาพคล่อง ด้วยวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ พร้อมเลื่อนการชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดิม ตั้งแต่ 15 กันยายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือ

    ลูกค้าที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 10 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น, นครพนม, พิจิตร, พิษณุโลก, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุโขทัย, อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี และมีข้อมูลสนับสนุน เช่น พื้นที่ประกาศโดยภาครัฐ ภาพถ่าย หลักฐานการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล การตรวจสอบภาคสนาม เป็นต้น
    เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยตรง  เช่น สถานที่ประกอบกิจการ บ้านพักอาศัย สินค้า / สิ่งของเสียหาย เป็นต้น
    เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น เป็นคู่ค้า หรือเป็น Supplier ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย โดยแสดงหลักฐานการส่งงาน/ใบเสร็จที่เคยส่งให้คู่ค้า หรือ Supplier พร้อมรูปถ่ายกิจการคู่ค้าหรือ Supplier ที่ได้รับความเสียหาย

 
หมายเหตุ

    บิ๊กไบค์ หมายถึงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
    เงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ