โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รถเต็นท์ กับ กรุงศรี ยูสด์ คาร์

6 สิงหาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 324 views

พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รถเต็นท์กับ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท, www.krungsrimarket.com, www.krungsriauto.com, LINE Official Account และ Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 รับบัตรกำนัล กรุงศรี Gift Card มูลค่า 1,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น ผู้ที่ขอสินเชื่อ รถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ผ่านออนไลน์
1.ขอสงวนสิทธิ์บัตรกำนัลเฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ รถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท, www.krungsrimarket.com, www.krungsriauto.com, LINE Official Account และ Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
2. ธนาคารฯ จะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญา โดยจัดส่งให้ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
3. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ ธนาคารฯ
6. ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ