ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมขึ้นค่าผ่านทาง เป็น 80 - 150 บาท มีผลสิ้นปีนี้

29 พฤษภาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 852 views

ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมขึ้นค่าผ่านทาง เป็น 80 - 150 บาท

พร้อมกันหรือยัง !  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ "ดอนเมืองโทลล์เวย์" เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข (โทลล์เวย์) ช่วงดินแดง-ดอนเมือง อนุสรณ์สถาน  ตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ระหว่างกรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านในอัตราคงที่ทุก 5 ปี โดยจะมีผลตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2562
 

โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

1. ค่าผ่านทางช่วงดินแดง-ดอนเมือง:   
รถ 4 ล้อ  ปรับจาก 70 บาทเป็น 80 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อปรับจาก 100 เป็น 110 บาท

2. ค่าผ่านทางช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน:
  รถ 4 ล้อ ปรับจาก 30 เป็น 35 บาท
 รถมากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 40 บาทเป็น 45 บาท

ตลอดเส้นทาง
รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับ 115 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท
 
อีกทั้งจะมีการปรับราคาอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 ธ.ค. 2567 และใน 22 ธ.ค. 2572

ที่มา : news.ch7.com

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ