แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอใหม่ 15 วันได้

21 พฤษภาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 912 views

แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอใหม่ 15 วันได้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้รถยนต์หลายคันจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ เป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย หรืออาจจะทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิม และทำให้ตัวแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหล่น

สำหรับเจ้าของรถที่เกิดกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ
โดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

หลักฐานที่ต้องใช้ ในการขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย

หลักฐานที่ต้องใช้ ในการขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

* คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
* บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ

 

กรณีเป็นนิติบุคคล

* ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน

 

กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง

* (เพิ่ม) หนังสือมอบอำนาจ
* (เพิ่ม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

 ในกรณีรถติดไฟแนนซ์

* สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน

 

 ในกรณีรถติดไฟแนนซ์ (ต้องการดำเนินการด้วยตนเอง)

* ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
* บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
* หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
*  หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท
 และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ
 โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

-------------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ