รู้ยังว่า! ใบขับขี่หาย ไม่ต้องแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่ ก็ทำใหม่ได้ทันที

4 กันยายน 2561, เข้าชมแล้ว: 3,593 views

เมื่อเอกสารทางราชการหาย โดยเฉพาะใบขับขี่  คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องไปแจ้งความ ที่สถานีตำรวจ ก่อนเสมอ เพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปยื่นที่ขนส่งเพื่อทำบัตรใหม่ ซึ่งขั้นตอนการทำดังกล่าวนี้มันได้สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนและเป็นขั้นตอนที่เก่าไปแล้ว วันนี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ หากใบขับขี่หรือเอกสารต่างๆที่ทางราชการออกให้สูญหายหรือท่านไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความก่อนก็สามารถทำได้

รู้ยังว่า! ใบขับขี่หาย ไม่ต้องแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่  ก็ทำใหม่ได้ทันที

เอกสารดังต่อไปนี้ถ้าหาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความก่อน ก็สามารถทำใหม่ได้ทันที

 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน  ดำเนินการโดย  ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการใหม่ได้เลย


2. บัตรประชาชน  ดำเนินการโดย   ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย


3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ ดำเนินการโดย  ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย


4. ใบอนุญาตขับขี่  ดำเนินการโดย  ให้นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม


5. บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล ดำเนินการโดย  ให้นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือ ติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง


6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ดำเนินการโดย  ให้นำบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลยนะสำนักงานสมกรพื้นที่เขตของท่าน

ความรู้เรื่องรถ อื่น ๆ